Engelli Rehberi

Sağlık Hizmetleri


Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma

Sosyal Güvenlik Kurumu’na kayıtlı olanlar ve bunların birinci derece yakınları (eş, çocuk, anne ve baba) sağlık sigortası kapsamında sağlık hizmetlerinden yararlanabilmektedir.

Muayene, tedavi, ilaç ve tedavi için gerekli araç ve gereçler de sağlık sigortası tarafından karşılanmaktadır.

Yürürlüğe giren 5510 sayılı Yasa, yeni bir düzenleme yaparak muayene, ilaç ve tedavi araç-gereçlerinden katılım payı alınması kuralını getirmiştir.

Yeşil Kart Uygulaması

2022 sayılı Yasa’dan yararlanarak engelli aylığı alanlara, Yasa’nın 7. Maddesi gereğince Yeşil Kart verilmektedir.

Bu şekilde engelli aylığı alanların sağlık giderlerinin devlet tarafından karşılanması sağlanmıştır.

5510 sayılı Yasa, yeşil kart uygulamasının önümüzdeki 2 yıl içinde kaldırılmasını öngörmektedir.

Yeşil Kart kaldırılınca engelli aylığı alanların sağlık sigortası primleri yine devlet tarafından karşılanmaya devam edecektir.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından Destek Alma

Engellilerin tedavileri sırasındaki kimi sağlık giderleri sosyal güvenlik kurumları tarafından karşılanmamaktadır. Bu durumla karşı karşıya kalan engelliler 3294 sayılı Yasa’nın 2. Maddesinin tanıdığı haktan yararlanabilirler.

Bu madde engellilerin tedavi giderleri ile fonksiyon kazandırıcı ortopedik ve diğer yardımcı araç ve gereçlerin sosyal güvenlik kurumlarınca karşılanmayan kısmı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan karşılanmasını öngörmektedir.

Engelli vatandaşlarımız illerde valilik, ilçelerde kaymakamlık bünyesindeki SYD Vakıflarına başvurabilirler.

Dayanak:

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun

3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu

25 Eylül 1998 tarih ve 1200.001/386 sayılı İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanmış “Özürlülerin Kurumlarınca Karşılanamayan Giderleri Hakkında Genelge"