Engelli Rehberi

Kimlik Kartı


ENGELLİ KİMLİK KARTI İŞLEMLERİ

Engellilere yönelik veri tabanı oluşturulmasına ve engellilere tanınan hak ve hizmetlerden yararlanmada kullanılmak üzere kimlik kartı verilmektedir.

Engelli kartı; doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle meydana gelen bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini yüzde 40 veya daha yüksek bir oranda kaybeden engelli bireylerin bilgilerini içermektedir.

Kimlik Kartları, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’na (SHÇEK) bağlı İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından verilmektedir.

Engellilerin kimlik kartı alması isteğine bağlıdır, zorunlu değildir.

Kimlik kartı olmayanlar, sahip oldukları haklardan yetkili hastaneler tarafından verilmiş Sağlık Kurulu Raporlarıyla da yararlanabilirler.

Daha önceden engelli kimlik kartı alanlar ile nüfus cüzdanına engel derecesini işletmiş olanların yeniden kimlik belgesi almasına gerek yoktur.

Eski kartın kaybolması, çalınması veya herhangi bir nedenle kullanılamaz hale gelmesi, karttaki bilgi içeriğinin değişmesi halinde yeni kart çıkarılması için başvuru yapılabilir.

Kimlik kartı başvurusu için gerekli belgeler:

 

1) Sağlık Kurulu Raporunun Hastaneden veya Noterden Onaylı 2 Adet Örneği

2) Engellinin 2 Adet Kimlik Fotokopisi

3) 2 Adet Fotoğraf

4) Müracaat eden kişinin kimlik fotokopisi

 

Hukuki dayanağı;

Resmi Gazete’nin 19.07.2008 tarih ve 26941 sayılı nüshasında yayınlanarak yürürlüğe giren “Özürlüler Veri Tabanı Oluşturulmasına Ve Özürlülere Kimlik Kartı Verilmesine Dair Yönetmelik”