Engelli Rehberi

Engelliler Rehberi


 

Evde Bakım Hizmeti (Evde Bakım Yardımı)

Bakıma muhtaç durumdaki engellilerin bakımının evde yapılması halinde bakımı yapanlara devlet tarafından yardım yapılmaktadır.

2828 sayılı Yasa’nın Ek 7. Maddesi bu haktan yararlanmak için gerekli koşulları saymaktadır.

Haktan yararlanmanın iki koşulu bulmaktadır;

  • Bakıma muhtaç olduğunu belirtir Sağlık Kurulu Raporu’nun bulunması
  • Her ne ad altında olursa olsun bakımı yapacak aileye giren gelirlerin kişi başına düşen miktarının net asgari ücretin 2/3’ünden az olması. 2010’un birinci altı ayı için bu miktar 384,38 TL’dir. İkinci altı ay için ise 399,41 TL'ye yükselecektir.

 

Başvuru için gerekli belgeler:

 

Bakıma muhtaç engellinin başvurusunda, bakıma muhtaç engelliden, ailesinden veya yasal temsilcisinden aşağıdaki belgeler istenir:

 

1- Kimlik numarası beyanı

2- Mevzuata uygun alınmış Sağlık Kurulu Raporu

3- Bakmakla yükümlü olunan bireyler kapsamındaki kişilerin gelir ve mal durumuna ilişkin yazılı beyanı ve taahhüdü ile beyanın içeriğine dair belgeler

4- İki adet vesikalık fotoğraf

5- Varsa öğrenim durumunu gösterir belge veya sureti

6- Engellinin vasisi var ise, vesayete ve vasi atanmasına ilişkin mahkeme kararı

7- Anne babanın boşanmış olması hâlinde, boşanmaya ilişkin mahkeme kararı

 

Dikkat: 4, 5, 6 ve 7 numaralarda yazılı belgeler, bakım raporunun hazırlanmasından sonra da verilebilir.

 

İnceleme ve karar:

 

İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne gerekli belgelerle yapılacak başvurunun ardından, görevliler gelerek bakımın yapılacağı konutu ve aileyi incelemektedir.

 

Yapılan inceleme sonucunda yapılacak yardım miktarı belirlenmektedir.

 

İnceleme sonucunda olumsuz rapor düzenlenirse, durum ilgili müdürlük tarafından 30 gün içinde başvuru sahibine iletilir.

 

Başvuru sahipleri kararın kendilerine bildirildiği tarihten itibaren, 30 gün içinde karara itiraz edebilirler. İtiraz başvuruları il sosyal hizmetler müdürlüğüne yapılır.

 

Dayanağı:

 

2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Yasası

 

30.07.2006 tarih ve 26244 sayılı Resmi Gazete yayınlanarak yürürlüğe giren “Bakıma Muhtaç Özürlülerin Tesbiti ve Bakımı Hizmeti Esaslarının Belirmesine İlişkin Yönetmelik”

 

Yasa ve yönetmeliklerde zaman zaman değişiklik yapıldığından, SHÇEK’in web sayfasındaki

 

Sorularınız için:

 

info@tsd.org.tr