Engelli Rehberi

Engelli Aylığı


Engelli Aylığı, Bakıma Muhtaç Engelli Aylığı ve Engelli Yakını Aylığı;

Çalışmayan, sosyal güvenlik kurumundan aylık almayan, yeterli geliri olmayan engellilere, 2022 sayılı Yasa kapsamında aylık bağlanmaktadır.

Engellilerin yararlandığı bu aylığın bağlanabilmesi için, sosyal güvenlik kurumundan aylık veya gelir alınmaması,

2010 yılı ilk altı ayı için her ne ad altında olursa olsun aylık gelirin 97,19 TL’nin altında olması ortak koşuldur.

Engelli aylığı

18 yaşından büyük, Sağlık Kurulu Raporu ile yüzde 40 ile yüzde 69 oranında işgücü kaybı olan, bakmakla mükellef kimsesi bulunmayan, çalışmayan ve yeterli geliri olmayan engellilere bağlanmaktadır. (Yüzde 200 oranında; 2010 yılı ilk altı aylık dönemi için aylık 194,38 TL)

 

Bakıma Muhtaç Engelli Aylığı

18 yaşından büyük, Sağlık Kurulu Raporu ile yüzde 70 ve üzerinde işgücü kaybı olan, başkasının yardımı olmadan yaşamını sürdüremeyen, çalışmayan engellilere bağlanmaktadır. (Yüzde 300 oranında; 2010 yılı ilk altı aylık dönemi için aylık 291,57 TL)

 

Engelli Yakını Aylığı

18 yaşından küçük yakını bulunan ve fiilen bunun bakımını üstlenen, sosyal güvenlik kurumundan aylık veya gelir almayan, her ne ad altında olursa olsun aylık geliri 97,19 TL’nin altında kalanlara bağlanmaktadır. (Yüzde 200 oranında; 2010 yılı ilk altı aylık dönemi için aylık 194,38 TL)

Bu aylıktan yararlanmak isteyenler, illerde defterdarlıklara, ilçelerde mal müdürlüklerine başvuracaklardır